UZAVRETÉ OCEĽOVÉ PROFILY Z PÁSKY VALCOVANEJ ZA TEPLA

Výroba a dodávka podľa normy: EN 10219 - 1,2
Materiál:

S 235 – štandard
S 275 – po dohode
S 355 –  po dohode

Dodávané dĺžky: 6 000 mm                    – štandard
4 000 mm – 13 500mm – po dohode
- tolerancia dĺžky profilov je + 25 mm, - 0 mm
Balenie: - hmotnosť do 2,5 t pre štandardné dĺžky 6 000 mm
- záväzky stiahnuté oceľovou páskou
- značenie štítkom
- tabuľka určuje teoretický pomer hmotnosti na jeden meter dĺžky t.j. skutočný stav nemusí zodpovedať hodnotám uvedeným v tabuľke
Hrúbka materiálu: 

- hrúbka steny 2 mm – 6 mm     - štandard
- hrúbka steny 1,5 mm              - po dohode
- odchýlka skutočnej hrúbky od nominálnej podľa  (EN 10 219 – 1,2)

Úprava zvaru: - vonkajší zvar je upravovaný u každého profilu
štvorcové profily - vnútorný zvar pre profily môže byť upravený po dohode od 80 mm x 80 mm – 120 mm x 120 mm
obdlžníkové profily - vnútorný zvar pre profily môže byť upravený po dohode od 100 mm x 60 mm – 140 mm x 100 mm
kruhové profily - vnútorný zvar pre profily môže byť upravený po dohode ∅102; ∅114; ∅127; ∅133; ∅139; ∅152; ∅159; ∅168
Povrchová úprava: - bez úpravy
Tepelné spracovanie: - nespracované
Konzervácia: - povrchová ochrana zaisťujúca dočasnú konzerváciu proti korózii
Hutný atest: - EN 10 204 / 2.2; 3.1

  Produktový katalóg sa zobrazí po kliknutí na obrázok:

Kruhové profily z teplej páskyŠtvorcové profily z teplej páskyObdlžníkové profily z teplej pásky

*** oceľové rúry / oceľové trubky / oceľové profily / jäkle / jakle / jäklovina / jaklovina - výroba - delenie - predaj ***