Sídlo spolo鋝osti:
INVITA, s.r.o., Jazerná 3
040 12 Košice, Slovenská republika

Výrobný závod a korešponden鋝á adresa:
INVITA, s.r.o., Jazerná 3
040 12 Košice, Slovenská republika
Tel: +421-55-78 606 11
E-mail: sekretariat@invita.sk

Obchodné oddelenie:
Tel: +421-55-78 606 16
Mob: +421-903 608 786
E-mail: obchod@invita.sk
Web: www.invita.sk


*** oce發vé rúry / oce發vé trubky / oce發vé profily / jäkle / jakle / jäklovina / jaklovina - výroba - delenie - predaj ***